30 ข้างหลัง ข้างล่าง

ข้างหลัง  (kâang lăng)   and    ข้างล่าง (kâang lâang)

 

   ข้างหลัง  (kâang lăng)   behind , back  , posterior

   ข้างล่าง  (kâang lâang)      downstairs , below , under

 

Example

 รถข้างหลังเรากระพริบไฟ rót kâang-lăng rao grà-príp fai     The car behind us was flashing its lights.

 เขาแอบอยู่ข้างหลังต้นไม้  kăo àep yùu kâang-lăng dtôn-mái   She hid behind a tree.

 เขาได้ยินเสียงมาจากข้างหลังเขา   kăo dâai-yin sĭiang maa jàak kâang-lăng kăo 

                                                He heard the sound behind him.

 

เขาอยู่ในอพาร์ทเม้นท์ข้างล่างฉัน      

kăo yùu nai apartment kâang-lâang chăn    

he lives in the apartment below mine

 

เจอกันข้างล่างนะ     

jer gan kâang-lâang ná                    

Meet me downstairs