29 ระวัง ระหว่าง

ระวัง  (rá-wang)   and    ระหว่าง (rá-wàang)

 

 ระวัง    (rá-wang)   [to] be careful , watch out for ,

 ระหว่าง  (rá-wàang)  during , between ,  in between , among

 

Example

คุณต้องระวังนะ                      kun dtông rá-wang ná                                  You must be careful.

ระวังก้อนหินนะ                      rá-wang gôn-hĭn ná                                 Watch out for the rocks.

 

 เขายืนอยู่ระหว่างเคทกับพายุ   kăo yeun yùu rá-wàang Kate gàp paa-yú      He stood between Kate and Payu.              

 ผู้คนรู้สึกยังไงระหว่างช่วงสงคราม  pûu-kon rúu-sèuk yang-ngai rá-wàang chûang sŏng-kraam

                                                                                                                                                  How did people feel during the war?