1 11aad 4
54330b9c fef8 4408 8787 fac00df9831b

pêuan pêuan phŏm chôrb gin gài thôrd. pêuan pêuan tîi tum-ngan gôr chôrb gin gài thôrd. lûuk lûuk khŏng phŏm gôr chôrb gin gài thôrd. krai krai gôr chôrb gin gài thôrd. láew khun la chôrb gin gài thôrd mái ?

tîi Singapore mii gài thôrd lăai ráan . mii ráan KFC , ráan  McDonald , ráan popeye , ráan Texus , ráan Chic a boo , ráan 4 fingers dtàe ráan gài thôrd tîi phŏm chôrb mâak tîi sòod kue ráan 4 fingers

phŏm chôrb paa lûuk lûuk bpai gin gài thôrd tîi Tiong barhu plaza . máe wâa  gài thôrd bpen aa-hăan tîi mâi paeng . tàe way-la rao bpai gin gài thôrd dôui gun. Bpen way-la khŏng krôb-krua tîi mii khwam-sùk.

เพื่อน ๆ ผมชอบกินไก่ทอด เพื่อนๆ ที่ทำงานก็ชอบกินไก่ทอด ลูก ๆ ของผมก็ชอบกินไก่ทอด ใคร ๆ ก็ชอบกินไก่ทอด  แล้วคุณล่ะ ชอบกินไก่ทอดไหม

ที่สิงคโปร์มีไก่ทอดหลายร้าน มีร้านเคเอฟซี ร้านแมคโดนัล ร้านป๊อปอาย ร้านเท็กซัส ร้านชิคกาบู ร้าน 4 ฟิงเกอร์  แต่ร้านไก่ทอดที่ผมชอบมากที่สุดคือร้าน4ฟิงเกอร์ 

ผมชอบพาลูก ๆ ไปกินไก่ทอดที่ Tiong barhu plaza แม้ว่าไก่ทอดเป็นอาหารที่ไม่แพง  แต่เวลาเราไปกินไก่ทอดด้วยกัน เป็นเวลาของครอบครัวที่มีความสุข

VOCAB

gài thôrd ไก่ทอด fried chicken
pêuan เพื่อน friend
pêuan tîi tum-ngan เพื่อนที่ทำงาน colleague
mâak tîi sòod มากที่สุด The most
paeng แพง expensive
krôb-krua ครอบครัว family
mii khwam-sùk มีความสุข happy