DSC 0116

“rêung gin” bang-tee gôr bpen pun-hăa         chên………mâi rúu jà gin arai dii    mâi rúu jà bpai gin tîi năi dii               mâi rúu jà gin gùb krai dii        mâi rúu jà gin gìi mong dii           mâi rúu wâa ráan níi jà aroi mái        mâi rúu wâa thâr gin paeng gern-bpai  jà mii ngen jàai mái  55555      bpen pun-hăa  láew  châi mái ?

wan-níi chán gôr mii pun-hăa “rêung gin”      wan-níi bpen wan-yòod  khŏng chán       chán choun lôog-chaai khŏng chán bpai gin kâow   

payu           : bpai gin arai dii krub ?

kruu Kate          : láew  dtàe lôog

payu         : mâe yàak gin arai dii krub ?

kruu Kate          : láew  dtàe lôog

payu         : bpai gin tîi  năi dii krub ?

kruu Kate          : láew  dtàe lôog

payu         : bpai gin  gìi mong dii krub ?

kruu Kate          : láew  dtàe lôog

payu         : OK   mâe bpai gin kon-diew gôr láew gun

kruu Kate          : oh !!!!!!!!

 “เรื่องกิน” บางทีก็เป็นปัญหา   เช่น ไม่รู้จะกินอะไรดี    ไม่รู้จะไปกินที่ไหนดี    ไม่รู้จะไปกินกับใครดี   ไม่รู้จะไปกินกี่โมงดี    ไม่รู้ว่าร้านนี้จะอร่อยไหม  ไม่รู้ว่าถ้ากินแพงเกินไปจะมีเงินจ่ายไหม 55555     เป็นปัญหาแล้วใช่ไหม

วันนี้ฉันก็มีปัญหาเรื่องกิน  วันนี้เป็นวันหยุดของฉัน   ฉันชวนลูกชายของฉันไปกินข้าว 

พายุ             :  ไปกินอะไรดีครับ

ครูเคท                            :  แล้วแต่ลูก

พายุ             :  แม่ อยากกินอะไรดีครับ 

ครูเคท                            :  ไม่รู้ คิดไม่ออก

พายุ             :  ไปกินที่ไหนดีครับ 

ครูเคท                            :  แล้วแต่ลูก

พายุ             :  ไปกี่โมงดีครับ

ครูเคท                            :  แล้วแต่ลูก

ลูกชาย        :  โอเค แม่ไปกินคนเดียวก็แล้วกัน

ครูเคท                           :  อ้าว  !!!!!!!!

rêung gin เรื่องกิน eating
pun-hăa         ปัญหา problem
arai อะไร what
tîi năi ที่ไหน where
krai ใคร who
gìi mong กี่โมง what time
châi mái ใช่ไหม right ?
paeng gern-bpai แพงเกินไป Too expensive
jàai จ่าย pay
wan-yòod วันหยุด holiday , day off
choun ชวน persuade
láew  dtàe แล้วแต่ up to  (you)
kon-diew คนเดียว alone

Recommended Posts