26 โมโหหิว

slang –  hangry

 

         moo-hŏo hĭw  ( โมโหหิว)  =  hangry

              hĭw  (หิว)             hungry

               moo-hŏo (โมโห)        =  angry

 

example

 

 

chán  moo-hŏo  hĭw  (ฉันโมโหหิว)          i’m hangry.

pŏm  moo-hŏo  hĭw  láew  ná  (ผมโมโหหิวแล้วนะ) i’m already hangry.