way-la pôr yùu bâan pôr chôrb nâng bon gâo-yîi lazyboy ,duu TV nai hông nâng-lên. mâe chôrb nâng khâng khâng pôr, duu TV . pôr gùb mâe duu TV dôui gun. Bang tee hŭa-rór , Bang tee gôr yĭm , Bang tee gôr kui gun dtàe gôr tá-lóh gun bòi bòi.

way-la phŏm yùu bâan . phŏm chôrb norn duu cartoon nai hông norn. Bperd air yen yen . nóng săow phŏm gôr chôrb duu carton .kăo chôrb nâng bon tóh .rao duu cartoon dôui gun.

Tóog –wan dton yen .rao jà gin kâow dôui gun nai hông gin kâow .  mâe bpen kon tum gùb-kâow .   mâe tum gùb-kâow Bang tee aròi , Bang tee gôr mâi aròi .dtae tóog-kon gôr dtông gin .hâarm bòn

เวลาพ่ออยู่ที่บ้าน พ่อชอบนั่งบนเก้าอี้ lazyboy ดูทีวี ในห้องนั่งเล่น แม่ชอบนั่งข้าง ๆ พ่อ ดูทีวี พ่อกับแม่ดูทีวีด้วยกัน บางทีหัวเราะ บางทีก็ยิ้ม บางทีก็คุยกัน แต่ก็ทะเลาะกันบ่อย ๆ

เวลาผมอยู่บ้าน ผมชอบนอนดูการ์ตูนในห้องนอน เปิดแอร์เย็นๆ น้องสาวผมก็ชอบดูการ์ตูน เขาชอบนั่งบนโต๊ะ  เราดูการ์ตูนด้วยกัน

ทุกวันตอนเย็น พวกเราจะกินด้วยกันในห้องกินข้าว แม่ผมเป็นคนทำกับข้าว แม่ทำกับข้าวบางทีก็อร่อย บางทีก็ไม่อร่อย แต่ทุกคนก็ต้องกิน ห้ามบ่น 

VOCAB

way-la เวลา time , when
bâan บ้าน home
pôr พ่อ father
mâe แม่ mother
nóng săow น้องสาว younger sister
Bang tee บางที sometime
bòi bòi บ่อย ๆ often
hŭa-rór หัวเราะ laugh
yĭm ยิ้ม smile
tá-lóh ทะเลาะ quarrel
hông norn ห้องนอน bedroom
hông gin kâow ห้องนั่งเล่น living room
aròi อร่อย Delicious
hâarm ห้าม forbid
bòn บ่น grumble, complain