ทำอย่างไรจึงจะได้เกรด A1 ในวิชา Thai mother tongue (3260/01 THAI GCE ORDINARY LEVEL EXAMINATION)

ทำอย่างไรจึงจะได้เกรด A1 ในวิชา Thai mother tongue (3260/01 THAI GCE ORDINARY LEVEL EXAMINATION) ก่อนอื่น ครูเคทขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของครูที่ได้เกรด A1 และ A2 ในวิชานี้ทุกคนค่ะ   ครูเห็นความขยัน มานะ อดทนและพยายามในตัวพวกคุณตลอดเวลาที่พวกคุณเรียนกับครู  ครูภูมิใจและชืนชมในตัวพวกคุณทุกคนค่ะ วันนี้ครูอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ว่า ทำไมนักเรียนหลายคนจึงพลาด  เกรด A1 ในวิชา Thai mother tongue  (3260/01 THAI GCE ORDINARY LEVEL EXAMINATION) ก่อนอื่นขอให้นักเรียนทราบก่อนว่า ในการสอบของทุก ๆ  ปี  นักเรียนจะมีเวลาทั้งหมดในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง  คะแนนเต็ม 100 คะแนน   ข้อสอบมีทั้งหมด 3 section คือ  Section A – Composition  (50