1 11aad

Habits and behavior

ni-sai lae prut-tì-gam

jai-dii kind ใจดี
jai-gwâang generous ใจกว้าง
jai-ráai cruel ,mean ในร้าย
jai-rórn hot-tempered ใจร้อน
jai-yen mild-mannered,calm ใจเย็น
kha-yăn work hard ขยัน
khîi–gìeat lazy ขี้เกียจ
khîi–aai shy ขี้อาย
khîi-moo-hŏo easy to get angry ขี้โมโห
khîi-klàat coward ขี้ขลาด
khîi-móh boastful ขี้โม้
khîi-nĭao thrifty ขี้เหนียว
khîi-ngŏk stingy ขี้งก
bpra-yàt economize ,
be thrifty
ประหยัด
khîi-gong cheating ขี้โกง
khîi-bòn grumbling ขี้บ่น
chôrb pûud go-hòk always telling lies ชอบพูดโกหก
châang-pood talkative ช่างพูด
yím-gàeng easy to smile ยิ้มเก่ง
râa-reng cheerful ร่าเริง
sù-pârp Polite , gentle สุภาพ
mâi sù-pâap not polite ไม่สุภาพ
rîiap ráoi neat เรียบร้อย
râa-raeng lively ร่าเริง
yàarb rude หยาบ
aa-rom dee good mood อารมณ์ดี
aa-rom sĭa bad mood อารมณ์เสีย
kon ngerb ngerb quiet person คนเงียบ ๆ
chôrb-thĭeng argumentative ชอบเถียง
bâa crazy บ้า
gâo-răow aggressive ก้าวร้าว
krîat stress เครียด
cha-làat Intelligent , smart ฉลาด
ngôo stupid โง่
ngîi-ngôw silly งี่เง่า
têum nerdy ทึ่ม
ráai-dieng-săa innocence ไร้เดียงสา
òrn-ae weak อ่อนแอ
kăeng-raeng strong แข็งแรง
jâo-chúu playboy เจ้าชู้
rák diao jai diao to love just only one รักเดียวใจเดียว
mii  sà-nàe charming มีเสน่ห์
bpen-mit friendly เป็นมิตร
mii  aa-rom-khăn sense of humor มีอารมณ์ขัน
morng lôrk nai ngâe dee possitive thinking มองโลกในแง่ดี
morng lôrk nai ngâe ráai negative thinking มองโลกในแง่ร้าย
bpen pûu nam be a leader เป็นผู้นำ
hĕn gae dtua selfish เห็นแก่ตัว
hĕn-og- hĕn-jai kon eùn sympathetic เห็นอกเห็นใจคนอื่น
mâi-aao-năi uselessly ไม่เอาไหน
jâo-lây cunning , tricky เจ้าเล่ห์
sêu sàt honest ซื่อสัตย์
krâeng-krěum solemn เคร่งขรึม
krâeng-krîet be serious เคร่งเครียด
krâeng-krúat be strict เคร่งครัด
chôrb gèb dtua introverted ชอบเก็บตัว
chôrb kâo săng-kom sociable ชอบเข้าสังคม
krêng sàrt-sa-năa religious เคร่งศาสนา
mâi ra-waang , prà -màrt careless ไม่ระวัง , ประมาท
òud gèng show off one’s
ability
อวดเก่ง
dêu stubborn ดื้อ
tha-lêung dirty mind ทะลึ่ง
súk-son naughty ซุกซน
chôrb-sàng , chôrb bong-garn bossy ชอบสั่ง , ชอบบงการ
nâa-bèua boring น่าเบื่อ
nâa-rum-karn irritating น่ารำคาญ
mii khwam kîd sârng săan creative มีความคิดสร้างสรรค์
sà-baai sà-baai easygoing สบายๆ
khîi-leum forgetful ขี้ลืม
thòm-dtua humble ถ่อมตัว
yen-chaa cold-hearted เย็นชา
seng fed up  เซ็ง
rum-karn annoyed  รำคาญ
yèak yucky  แหยะ
yìng yâ soh arrogant  หยิ่งยโส
chôrb pa-jon-pai adventurous  ชอบผจญภัย
òt-ton patient , endure อดทน
chêua fang obedient  เชื่อฟัง
mii làk garn principled  มีหลักการ
súb sóorn complicate ซับซ้อน
mii sà-dtì sensible มีสติ
glâr-hărn brave กล้าหาญ
graeng-jai considerate เกรงใจ
mâi-rúu-jàk  graeng-jai inconsiderate ไม่รู้จักเกรงใจ
pér-făn ma-no (slang) imaginative เพ้อฝัน มโน
hâi-à-pai forgiving ให้อภัย
dtrong-we-la punctual ตรงเวลา
châang-săng-g à te observant ช่างสังเกต

Conversation

Rita :        swàsdee ka ,Jo   . mâi jer gun naan loei

                Sà-baai-dii mái ka?

Jo :          swàsdee krub ,Rita   . phŏm sà-baai-dii krub

Rita :        dâi yin wâa khun dtàng-ngan láew ,châi mái ka ?

Jo :          châi krub . pan-ra-ya khŏng phŏm chûu Naam-Fon

Rita :        kăo bpen yang-ngai bâng ?

Jo :          kăo Sà-baai-dii dtàe bang-krŭng rao gôr tà-lor gun

Rita :        tum-mai la ?  Naam-fon mii ní-săi bpen yang-ngai bang ?

Jo :          jing jing lăew , kăo ní-săi gôr ok ná .

                Naam-fon bpen kon jai-dii , ka-yăn …  tam toog-yaang tii tam dai  ,

                rîiap ráoi , cha-làat  , chôrb kâo săng-kom    láe   châang-pood

dtàe Naam-fon bpen kon khîi-nĭao mâak láe khîi-bòn mâak jon

nâa-rum-karn

Rita :        láew khun tum yang-ngai ?

Jo :          phŏm gôr dtông  òt-ton

                thâr phŏm rum-karn mâak mâak . phŏm gôr oòg bâan bpai

Rita :        nâa-sŏng-sărn (น่าสงสาร) . khun dtông  òt-ton ná

               práw khun dtàeng-ngan gùb kăo láew .  chăn  aao jai chôui

(เอาใจช่วย)

                sûu-sûu (สู้ ๆ )

short story ( rêuang-sôn )

          chăn bpen kon jai-ráwn   , khîi-moo-hŏo     bang-krúng rêuang lek lek     chăn  gôr moo-hŏo  bpen feun bpen fai            

chăn khîi-bòn mâak       bang-krúng rêuang nid-diew       chăn  gôr bòn dâi sà-mŏe       Payu (lôog-chaai khŏng chăn) bòrk wâa jà hâi raang-wan champion khîi-bòn gàe chăn

chăn bpen kon kha-yăn        dtàe chăn kha-yăn  mâak gern-bpai            bang-krúng chăn tam-ngan jon leum gin kâow  láe  leum we-la norn   tum-hâi chăn mâi sà-baai bòi bòi

chăn bpen kon thòm-dtua     bang-kon mâi wâi kon tìi duu yârk-jon kwàa dtua-aeng       dtàe chăn wâi dâi mòd tóog-kon      práw chăn kid wâa tóog-kon  tâo-tieam gun mòd

chăn bpen kon dtrong dtòe we-la     chăn mâi koei bpai tam-ngan săai

chăn sŏrn lôog hâi dtrong (dtòe) we-la dôui

chăn rúu jàk ní-săi khŏng dtua-aeng  dii tîi-sòod   

láew ní-săi khŏng khun là ?

ฉันเป็นคนใจร้อน ขี้โมโห บางครั้งเรื่องเล็ก ๆ ฉันก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟ 

ฉันขี้บ่นมาก บางครั้งเรื่องนิดเดียว   ฉันก็บ่นได้เสมอ              พายุ (ลูกชายของฉัน) บอกว่า จะให้รางวัลแชมเปี้ยนขี้บ่นแก่ฉัน

ฉันเป็นคนขยัน   แต่ฉันขยันมากเกินไป บางครั้งฉันทำงานจนลืมกินข้าว  และลืมเวลานอน  ทำให้ฉันไม่สบายบ่อย ๆ

ฉันเป็นคนถ่อมตัว บางคนไม่ไหว้คนที่ดูยากจนกว่าตัวเอง  แต่ฉันไหว้ได้หมดทุกคน

เพราะฉันคิดว่า ทุกคนเท่าเทียมกันหมด

          ฉันเป็นคนตรงต่อเวลา ฉันไม่เคยไปทำงานสาย ฉันสอนลูกให้รู้จักตรงต่อเวลาด้วย

          ฉันรู้จักนิสัยของตัวเองดีที่สุด   แล้วนิสัยของคุณล่ะ

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………