นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาไทย เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบ O level Thai mother tongue ของประเทศสิงคโปร์ โปรดติดต่อครูเคท Contact no. +65 91897927