3260 / 01 Year 2015

THAI GCE O-LEVEL Past exam Thai mother tongue (MINISTRY OF EDUCATION SINGAPORE , CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATIONAL ) 3260 / 01 Year 2015 นักเรียนที่มีความสนใจจะเรียนวิชา Thai mother tongue เพื่อเตรียมตัวสอบ ติดต่อครูเคทได้ที่ WhatsApp ค่ะ

3260 / 01 Year 2014

THAI GCE O-LEVEL Past exam Thai mother tongue (MINISTRY OF EDUCATION SINGAPORE , CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATIONAL ) 3260 / 01 Year 2014 นักเรียนที่มีความสนใจจะเรียนวิชา Thai mother tongue เพื่อเตรียมตัวสอบ ติดต่อครูเคทได้ที่ WhatsApp ค่ะ

3260 / 01 Year 2012

THAI GCE O-LEVEL Past exam Thai mother tongue (MINISTRY OF EDUCATION SINGAPORE , CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATIONAL ) 3260 / 01 Year 2012 นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาไทย เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบ O level Thai mother tongue ของประเทศสิงคโปร์ โปรดติดต่อครูเคท ทาง WhatsApp ค่ะ **** เรียน คนไทยท่านอื่นที่มีความประสงค์จะนำข้อสอบเหล่านี้ไปเพื่อหารายได้ โปรดตระหนักไว้ว่า คุณเอาข้อสอบไปได้ แต่ก่อนที่คุณจะสอนนักเรียน คุณต้องมั่นใจว่าคุณสอนเป็นจริง ๆ และรู้แนวทำข้อสอบอย่างถูกต้อง การที่สอนผิดวิธีหรือเด็กนักเรียนทำข้อสอบผิดวิธี จะทำให้เด็กไม่ผ่านการสอบ ดังนั้นอย่าเพียงแต่เอาข้อสอบไปเพื่อหารายได้จากเด็กนักเรียน ทั้ง ๆ ที่คุณไม่รู้แนวทางการทำข้อสอบเลย เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนติว พวกเขามีความหวังว่าพวกเขาจะสอบได้เกรด A1 หรือได้คะแนนดี ๆ

3260 / 01 Year 2011

THAI GCE O-LEVEL Past exam Thai mother tongue (MINISTRY OF EDUCATION SINGAPORE , CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATIONAL ) 3260 / 01 Year 2011 นักเรียนที่มีความสนใจจะเรียนวิชา Thai mother tongue เพื่อเตรียมตัวสอบ ติดต่อครูเคทได้ที่ WhatsApp ค่ะ **** เรียน คนไทยท่านอื่นที่มีความประสงค์จะนำข้อสอบเหล่านี้ไปเพื่อหารายได้ โปรดตระหนักไว้ว่า คุณเอาข้อสอบไปได้ แต่ก่อนที่คุณจะสอนนักเรียน คุณต้องมั่นใจว่าคุณสอนเป็นจริง ๆ และรู้แนวทำข้อสอบอย่างถูกต้อง การที่สอนผิดวิธีหรือเด็กนักเรียนทำข้อสอบผิดวิธี จะทำให้เด็กไม่ผ่านการสอบ ดังนั้นอย่าเพียงแต่เอาข้อสอบไปเพื่อหารายได้จากเด็กนักเรียน ทั้ง ๆ ที่คุณไม่รู้แนวทางการทำข้อสอบเลย เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนติว พวกเขามีความหวังว่าพวกเขาจะสอบได้เกรด A1 หรือได้คะแนนดี ๆ กันทุกคน โปรดเห็นใจเด็ก ๆ ด้วยนะค่ะ

3260 / 01 Year 2010

THAI GCE O-LEVEL Past exam Thai mother tongue (MINISTRY OF EDUCATION SINGAPORE , CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATIONAL ) 3260 / 01 Year 2010 นักเรียนที่มีความสนใจจะเรียนวิชา Thai mother tongue เพื่อเตรียมตัวสอบ ติดต่อครูเคทได้ที่ WhatsApp ค่ะ **** เรียน คนไทยท่านอื่นที่มีความประสงค์จะนำข้อสอบเหล่านี้ไปเพื่อหารายได้ โปรดตระหนักไว้ว่า คุณเอาข้อสอบไปได้ แต่ก่อนที่คุณจะสอนนักเรียน คุณต้องมั่นใจว่าคุณสอนเป็นจริง ๆ และรู้แนวทำข้อสอบอย่างถูกต้อง การที่สอนผิดวิธีหรือเด็กนักเรียนทำข้อสอบผิดวิธี จะทำให้เด็กไม่ผ่านการสอบ ดังนั้นอย่าเพียงแต่เอาข้อสอบไปเพื่อหารายได้จากเด็กนักเรียน ทั้ง ๆ ที่คุณไม่รู้แนวทางการทำข้อสอบเลย เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนติว พวกเขามีความหวังว่าพวกเขาจะสอบได้เกรด A1 หรือได้คะแนนดี ๆ กันทุกคน โปรดเห็นใจเด็ก ๆ ด้วยนะค่ะ

3260 / 01 Year 2009

THAI GCE O-LEVEL Past exam Thai mother tongue (MINISTRY OF EDUCATION SINGAPORE , CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATIONAL ) 3260 / 01 Year 2009 นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาไทย เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบ O level Thai mother tongue ของประเทศสิงคโปร์ โปรดติดต่อครูเคท ทาง WhatsApp **** เรียน คนไทยท่านอื่นที่มีความประสงค์จะนำข้อสอบเหล่านี้ไปเพื่อหารายได้ โปรดตระหนักไว้ว่า คุณเอาข้อสอบไปได้ แต่ก่อนที่คุณจะสอนนักเรียน คุณต้องมั่นใจว่าคุณสอนเป็นจริง ๆ และรู้แนวทำข้อสอบอย่างถูกต้อง การที่สอนผิดวิธีหรือเด็กนักเรียนทำข้อสอบผิดวิธี จะทำให้เด็กไม่ผ่านการสอบ ดังนั้นอย่าเพียงแต่เอาข้อสอบไปเพื่อหารายได้จากเด็กนักเรียน ทั้ง ๆ ที่คุณไม่รู้แนวทางการทำข้อสอบเลย เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนติว พวกเขามีความหวังว่าพวกเขาจะสอบได้เกรด A1 หรือได้คะแนนดี ๆ กันทุกคน

3260 / 01 Year 2007

THAI GCE O-LEVEL Past exam Thai mother tongue (MINISTRY OF EDUCATION SINGAPORE , CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATIONAL ) 3260 / 01 Year 2007 นักเรียนที่มีความสนใจจะเรียนวิชา Thai mother tongue เพื่อเตรียมตัวสอบ ติดต่อครูเคทได้ที่ WhatsApp ค่ะ **** เรียน คนไทยท่านอื่นที่มีความประสงค์จะนำข้อสอบเหล่านี้ไปเพื่อหารายได้ โปรดตระหนักไว้ว่า คุณเอาข้อสอบไปได้ แต่ก่อนที่คุณจะสอนนักเรียน คุณต้องมั่นใจว่าคุณสอนเป็นจริง ๆ และรู้แนวทำข้อสอบอย่างถูกต้อง การที่สอนผิดวิธีหรือเด็กนักเรียนทำข้อสอบผิดวิธี จะทำให้เด็กไม่ผ่านการสอบ ดังนั้นอย่าเพียงแต่เอาข้อสอบไปเพื่อหารายได้จากเด็กนักเรียน ทั้ง ๆ ที่คุณไม่รู้แนวทางการทำข้อสอบเลย เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนติว พวกเขามีความหวังว่าพวกเขาจะสอบได้เกรด A1 หรือได้คะแนนดี ๆ กันทุกคน โปรดเห็นใจเด็ก ๆ ด้วยนะค่ะ