ฮาเลลูยา Hallelujah

ข้ารักพระองค์หมดทั้งดวงใจ พระองค์ประทานความหวังในใจ ข้าจะร้องสรรเสริญถวายแด่พระองค์ พระกรุณานำข้าผ่านพ้น สิ่งเดิมเลยไป สิ่งใหม่ได้พบ จิตใจของข้าสรรเสริญว่า ฮาเลลูยา (4) ข้ารู้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า   พระองค์เติมเต็มความรักพระคุณ ข้าจะร้องสรรเสริญโมทนา  ขอบพระคุณโปรดนำข้าจากแดนความตาย และประทานให้ข้าเป็นไท  บัดนี้ข้าร้องสรรเสริญว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา by กลอรี่ มิวสิค Now I’ve heard there was a secret chord That David played, and it pleased the Lord But you don’t really care for music, do you? It goes like this