1 11aad

wan prûng-níi bpen wan-yùd khŏng phŏm. phŏm gum-lang plan wâa jà bpai năi dii. thâr bpai sŏun-sàt   lûuk lûuk phŏm kong jà chôrb    dtàe sŏun-sàt yùu glai bâan láe aa-gàrt ráwn. thâr bpai Sentosa gôr nâa sà-nòok dii.  Sentosa yùu glâi bâan láe mii arai hâi lên yérh    dtàe thâr fŏn tòg gôr lên arai mâi dâi loei.   thâr bpai Universal lûuk phŏm kong dtông chôrb  láe sà-nòok tîi–sùd . Universal gôr glâi bâan  dtàe kon yérh mâak .queue lên kong jà yaow mâak . thâr bpai pi-pit-ta-pan phŏm kong jà  sà-nòok kon diew práw fan phŏm mâi chôrb pi-pit-ta-pan  rŭu wâa jà bpai shopping dii .   thâr bpai shopping    tóok-kon kong jà sà-nòok láe mii khwam-sùk gùb gaan shopping yók-wént phŏm kon diew práw phŏm bpen kon jàai ngen 

        khun mii idea dii dii hâi phŏm mái ?

วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผม ผมกำลังแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี  ถ้าไปสวนสัตว์  ลูกๆ ผมคงจะชอบ แต่สวนสัตว์อยู่ไกลบ้านและอากาศร้อน  ถ้าไป sentosa ก็น่าสนุกดี sentosa ใกล้บ้านและมีอะไรให้เล่นเยอะ แต่ถ้าฝนตกก็จะเล่นอะไรไม่ได้เลย  ถ้าไป universal ลูกของผมต้องชอบและสนุกที่สุด universal ก็ใกล้บ้าน แต่คนเยอะมาก  คิวเล่นคงจะยาวมาก ถ้าไปพิพิธภัณฑ์ ผมคงจะสนุกคนเดียว เพราะแฟนผมไม่ชอบไปพิพิธภัณฑ์ หรือว่าจะไปช๊อปปิ้งดี ถ้าไปช๊อปปิ้ง ทุกคนคงจะสนุกและมีความสุขกับการช๊อปปิ้ง  ยกเว้นผมคนเดียว เพราะผมเป็นคนจ่ายเงิน

        คุณมีไอเดียดี ๆ ให้ผมไหมครับ

VOCAB

wan-yùd วันหยุด day off , holiday
wan prûng-níi วันพรุ่งนี้ tomorrow
sŏun-sàt   สวนสัตว์ zoo
lûuk ลูก Kid , child
kong jà คงจะ maybe
aa-gàrt ráwn อากาศร้อน hot weather
sà-nòok สนุก enjoy , fun
fŏn tòg ฝนตก rain
queue yaow คิวยาว long queue
pi-pit-ta-pan  พิพิธภัณฑ์ museum