image 35

         บางครั้งเราอาจไม่ได้รับในสิ่งที่เราชอบ บางครั้งสิ่งที่เราชอบอาจไม่มีให้เราเลือก คนเราไม่สามารถจะได้ทุกอย่างที่เราชอบ ก็แค่ทำใจให้ชอบสิ่งที่เรามี  

    baang kráng rao àat mâi dâi ráp nai sìng têe rao chôrp  baang-kráng sìng têe rao chôrp àat mâi mii   hâi rao lêuak    kon rao mâi săa-mâat jà dâi      túk-yàang têe rao chôrp      gôr kâe tam-jai hâi chôrp sìng têe rao mii

         ใช่แล้ว ! บางคนอาจจะบอกว่า  ครูเคทพูดน่ะ มันง่าย   แต่ทำน่ะ  มันยาก    ก็จริงที่ว่า “พูดง่าย” แต่ “ทำยาก”  แต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้  จริงไหม

châi láew      baang kon àat jà bòrk wâa    kruu Kate  pût nâ !     man ngâai dtàe tam nâ !       man yâak     gôr jing têe wâa       “pûut ngâai”  dtàe  “tam yâak“   dtàe tâa mâi loong gôr mâi rúu      jing măi

         ตอนที่พายุเข้าเรียนที่สิงคโปร์    โรงเรียนเปิดเทอมใหม่ไปแล้วเกือบเดือน เพื่อน ๆ เลือก CCA กันหมดแล้ว CCA ที่เขาชอบก็เต็มหมดแล้ว เหลือแต่ band เท่านั้น เขาจำใจต้องเข้า CCA band

    dton-têe Payu kâo rian têe Singapore  rong-rian bpèrt term mài bpai láew gèuap deuan     pêuan pêuan    lêuak CCA gan mòt láew         CCA têe kăo chôrp gôr dtem mòt láew      lĕua dtàe band tâo nán    kăo jam-jai dtông kâo CCA band

Premium Vector | Cute boy playing the trumpet    ครูบังคับให้เขาเล่นเครื่องเป่า ที่เขาไม่เคยเล่น เขาไม่ชอบ เขาไม่ถนัด เพราะเขาเล่นเปียโนมาตลอดตั้งแต่อนุบาล  ครูในวงแบนก็ดุมาก  แล้วยังพูดหยาบคายอีกด้วย   เขาต้องซ้อมเครื่องเป่าจนมืดทุกวัน เขาทั้งเหนื่อยและเบื่อ

image 36

kruu bang-káp hâi kăo lên krêuang-bpào têe kăo mâi koei lên      kăo mâi chôrp            kăo mâi tà-nàt              prór kăo lên paino maa dtà-lòt       dtâng dtàe à-nú-baan        kruu nai wong-baen gôr dù mâak        láew yang pûut yàap kaai èek dûai           kăo dtông sóm krêuang-bpào jon mêut túk wan          kăo táng nèui   láe bèua

         เขาทั้งบ่นทั้งร้องไห้ ฉันต้องฟังพายุบ่นทุกวัน เขาบอกว่าอยากเปลี่ยน CCA แต่ครูบอกว่าเปลี่ยน CCA ไม่ได้ ต้องอยู่ band ไปจนจบมัธยม

kăo táng bòn táng róng hâi               chăn dtông fang Payu bòn túk wan   kăo bòrk wâa yàak bplìan CCA               dtàe kruu bòrk wâa bplìan CCA mâi dâi      dtông yùu wong-band bpai jon jòp mát-tá-yom

    ฉันบอกพายุว่าเมื่อมันจำเป็นต้องอยู่ CCA นี้และมันไม่มีเครื่องดนตรีไหนที่พายุชอบเลย    พายุก็จำเป็นต้องเล่นเครื่องเป่าให้ได้  ต้องอยู่กับมันให้ได้และทำใจชอบมันให้ได้   เพราะถ้าทุกวันเราพูดว่าเกลียดมัน ไม่ชอบมัน เบื่อมัน ในขณะที่พายุก็หนีมันไปไหนไม่ได้ มันก็จะบั่นทอนจิตใจของพายุเอง

chăn bòrk Payu  wâa mêua man jam-bpen dtông yùu  CCA née láe man mâi mii  krêuang don-dtree năi têe Payu chôrp loei      Payu gôr jam-bpen dtông lên krêuang-bpào hâi dâa-i      dtông yùu gàb man hâi dâi láe tam-jai chôrp man hâi dâi        prór tâa túk wan rao pûut wâa glìat man       mâi chôrp man       bèua man      nai kà-nà têe Payu gôr nĕe man bpai năi mâi dâai       man gôr jà bàn-ton jìt-jai khŏng Payu aeng

         ต้องเข้าใจว่า  ถ้าเราต้องอยู่กับอะไรที่เราไม่ชอบ  (สำหรับพายุต้องเรียกว่า “เกลียด” วงแบน ด้วยซ้ำ)   เราก็จะไม่มีความสุข   เพราะจะหนีก็หนีไม่ได้   ต้องเจอมันทุกวัน   เมื่อต้องเลือกในสิ่งที่เราไม่ชอบ    ก็ต้องชอบสิ่งนั้นให้ได้  ทุกอย่างอยู่ที่ใจ

   dtông kâo jai wâa                tâa rao dtông yùu gàb à-rai têe rao mâi chôrp   (săm-ràp Payu dtông rîak wâa   “glìat”   wong-baen    dûai-sám     rao gôr jà mâi mii kwaam-sùk         prór jà nĕe gôr nĕe mâi dâi             dtông jer man túk wan    mêua dtông lêuk  nai   sìng têe rao mâi chôrp         gôr dtông chôrp sìng nán  hâi dâai        túk yàang yùu têe jai

If you can’t get whatever you like, you must like whatever you have.

Sometimes, we may not get whatever we want. Whereas, there may be times when we may not even have the chance to choose what we like. Since we cannot get everything that we like, we must come to terms with whatever we have.

That’s right! Someone may disagree and say that it is easy for Kruu Kate to say! Well, it is indeed ‘easy to say’ but ‘difficult to do’! However, you will never know unless you try.

When Payu was studying in Singapore, the new term had already begun for nearly a month. At that time, all his friends had already chosen their desired CCAs, so the quota for the one that he liked was full. Out of all the CCA available, Band was the only one that was not filled up. Eventually, he joined the Band unwillingly.

His teacher forced him to play the woodwind instruments, but he did not like them. Since he had been playing the piano since young, he was not as skilled when it came to woodwind instruments.

However, the teacher, who was in charge of Band, was very fierce and also spoke vulgarly. As such, he had no choice but to practice the woodwind instrument until late every day, causing him to feel tired and bored of it.

Subsequently, I have to listen to Payu nagging and crying every day. Payu told me that he wanted to change his CCA, but his teacher informed him that he could not change his CCA until he graduates from secondary school.

Hence, I told Payu that if he had to stay in his current CCA and there was not any other instrument that he liked, he needed to come to terms with his current woodwind instrument and practice it until he was able to play it well.

Even if he were to tell himself every day that he hated it and was bored of it, he would still not be able to escape from playing his instrument, causing him great grief over time.

You must understand that if we must be with whatever we dislike (In the case of Payu, it is more accurate for us to use the word ‘hate’ instead.), we will not have happiness. That is because no matter how much we want to, we simply cannot escape it and have to face it every day. When we have to do something that we dislike, we have to come to terms with it and gradually like it. Whatever emotions that we feel, it ultimately depends on your heart.