image 37

“แม่เหนื่อยไหมครับ”  คำถามง่าย ๆ ของพายุ    ที่แค่ได้ฟังก็หายเหนื่อยแล้ว  จำไม่ได้ว่าฉันบ่นว่า “เหนื่อย”  ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่    คงจะนานมากจริง ๆ นานจนจำไม่ได้แล้ว   เพราะฉันไม่ชอบพูดคำนี้   ฉันชอบพูดแต่คำที่ให้กำลังใจตัวเอง  มากกว่าพูดคำที่บั่นทอนจิตใจตัวเอง

“mâe nèui măi kráp”    kam-tăam ngâai ngâai khŏng Payu          têe kâe dâi- fang gôr hăai nèui láew       jam mâi dâi wâa chăn bòn wâa     “nèui” kráng sùt-táai mêua-rài      kong-jà naan mâak jing jing        naan jon jam mâi dâi láew prór chăn mâi chôrp pût kam née                chăn chôrp pût  dtàe kam têe hâi gam-lang-jai dtua aeng        mâak-gwàa pûut kam têe bàn-torn jìt-jai dtua aeng

          ใครว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวง่าย ๆ   โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ต่างประเทศ   ต้องหาเงินไม่ใช่แค่เพื่อความอยู่รอดของตัวเอง  แต่ต้องหาเงินเพื่อลูกด้วย   ฉันทำงานหนักเพื่อพายุ    ฉันเป็นครูสอนภาษาไทย   ฉันเป็นคนแปลให้บริษัทแห่งหนึ่ง และเป็นล่ามให้หน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่งของที่นี่   ฉันเขียนตำราขาย   และพระเจ้าก็ยังให้ฉันมีเวลาเหลือที่ทำงานเพื่อสังคมด้วย   ฉันทำทุกอย่างที่ฉันสามารถจะทำได้   ฉันไม่ใช่คนเก่ง   และก็ไม่ใช่แม่ที่ดีสมบูรณ์แบบแต่ฉันก็พยายามทำอย่างสุดความสามารถ

     krai wâa bpen mâe-líang-dìew ngâai ngâai         doi chà-pór mâe-líang-dìew têe yùu dtàang-bprà-têt       dtông hăa ngern mâi châi kâe pêua kwaam yùu-rôt khŏng dtua aeng       dtàe dtông hăa ngern pêua lûuk dûai       chăn tam ngaan nàk pêua Payu        chăn bpen kruu sŏrn paa-săa Thai       chăn bpen kon bplae hâi bor-rí-sàt   hàeng   nèung láe bpen lâam hâi nùai-ngaan   rát-tà-baan   hàeng-nèung    khŏng têe nêe       chăn khĭan dtam-raa kăai     láe prá-jow gôr yang hâi chăn mii way-laa lěua tam-ngan pêua săng-kom dûai       chăn tam túk yàang têe chăn săa-mâat jà tam dâi         chăn mâi châi kon-gèng láe gôr mâi châi mâe    têe dii   sŏm-boon-bàep dtàe chăn gôr pá-yaa-yaam tam yàang sùt kwaam-săa-mâat

          ฉันไม่ค่อยกินข้าวนอกบ้าน   ส่วนมากแล้วฉันจะทำอาหารเอง เหตุผลเพราะประหยัดและสะอาด   ถึงฉันจะมีเงินไม่เยอะแต่พระเจ้าก็ให้ฉันมีเพียงพอที่จะแบ่งปันอาหารแก่คนอื่น   และฉันกับพายุไม่เคยขาดอะไรในชีวิต

chăn mâi kôi gin kâao nôrk-bâan       sùan-mâak láew chăn jà tam aa-hăan aeng        hèt-pŏn prór bprà-yàt láe sà-àat       tĕung chăn jà mii ngern mâi yé

image 38

dtàe prá-jâo gôr hâi chăn mii piang-por têe jà bàeng-bpan aa-hăan  gàe kon-èun láe chăn gàb Payu mâi koei kàat à-rai nai chee-wít

          ส่วนมากแล้ว  ฉันจะทำงานวันละประมาณ 15 ชั่วโมง   จริง ๆ แล้วฉันชอบทำงาน  ฉันสนุกกับงาน   ฉันมีความสุขกับงานทุกอย่างที่ฉันทำ   ดังนั้นฉันจึงไม่รู้สึกเครียดกับงานเลย

Mum by klex102                Sùan-mâak láew      chăn jà tam-ngaan wan lá bprà-maan  15 chûa mohng      jing jing  láew chăn chôrb tam-ngaan        chăn sà-nùk gàb ngaan   chăn mii kwaam-sùk gàb ngaan túk yàang têe chăn tam      dang-nán chăn jeung mâi rúu-sèuk  krîat gàb ngaan loei  

image 39

          “แม่เหนื่อยไหมครับ”   แค่คำถามธรรมดา ๆ ของพายุ   มันก็มากพอที่จะทำให้ฉันหายเหนื่อย   ลูกคือ  “กำลังใจ”  ที่ทำให้ฉันก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง 

“mâe-nèui măi kráp”     kâe kam-tăam  tam-ma-daa  tam-ma-daa  khŏng Payu man gôr mâak por têe jà tam hâi chăn hăai nèui    lûuk keu    “gam-lang-jai”   têe tam-hâi chăn gâao-dern dtòr-bpai kâang-nâa yàang  kêm-kăeng

image 40

Do you feel tired, mom?

“Do you feel tired, mom?” is one of Payu’s simple questions that always dissipates the tiredness from my body. I can’t seem to remember when was the last time I have complained that I feel tired. It may have been such a long time that I can’t remember anymore. Not only that, but I also never like to talk about it, as I much prefer talking about things that would encourage myself to words that hurt me.

Whoever said that it is easy to be a single mum? Especially when it comes to single mums who live abroad. Therefore, when they earn money, it is not only for themselves but also for their children. I have been working very hard for Payu as a Thai teacher and a translator in a company, as well as an interpreter for a government department. Not only that, but I also sell my own teaching materials. On top of that, I still have sufficient time to volunteer.

All in all, I would take advantage of every opportunity that comes along my way. Although I am not exactly a perfect person or mother, I still strive to do my best.

Due to hygiene and being thrifty, I would usually cook my meals most of the time, so I don’t eat out often. Even if I do not have loads of money, God has provided me with sufficient food to share with others. As such, Payu and I have never lacked anything throughout our lives.

Most of the time, I tend to work for 14 hours each day. In fact, I enjoy working different jobs, as it brings me happiness. Hence, I don’t feel tired at all.

“Do you feel tired, mom?” is a very simple question that Payu would often ask, but it is more than enough to brighten my day. In every step I take, Payu, who is my ‘encouragement’, constantly gives me strength to move forward in life.