image 7

        nai chee-wít khŏng kon rao          baang kráng gôr àrd-jà mii rêung dtàang dtàang mâak-maai kâo maa  táng dii láe mâi dii mêua mii pan-hăa pàan kâo maa          baang kon mâi săa-mârt jà pàan man bpai dâi       baang kon yom-páe     baang kon sîn-wăng           baang kon dtông túk-tor-rá-maan gàb pan-hăa nán nán     dtàe baang kon gôr pàan man bpai dâi yàang sà-baai sà-baai

     ในชีวิตของคนเรา      บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องต่าง ๆ มากมายเข้ามา     ทั้งดีและไม่ดี   เมื่อมีปัญหาผ่านเข้ามา     บางคนไม่สามารถจะผ่านมันไปได้      บางคนยอมแพ้     บางคนสิ้นหวัง     บางคนต้องทุกข์ทรมานกับปัญหานั้น ๆ      แต่บางคนก็ผ่านมันไปได้อย่างสบาย ๆ  

        pan-hăa baang yàang     tâa gèrd gàb pûu-yài gôr àrd-jà kôi kôi gâe-khăi bpai           dtàe tâa bpen dèk dèk lâ    pûak kăo jà hăa taang òog dâai yang- ngai  bpan-hăa baang rêung tâa săm-ràb pûu-yài man gôr àrd jà duu lék nói   dtàe tâa săm-ràb dèk láew man kong-jà bpen rêung yài-dtoo mâak  prów dèk yang mii bprà-sòb-gaan nói       kwaam kít gôr yang mâi sáb-sórn

             ปัญหาบางอย่าง    ถ้าเกิดกับผู้ใหญ่ก็อาจจะค่อย ๆ แก้ไขไป        แต่ถ้าเป็นเด็ก ๆ ล่ะ  พวกเขาจะหาทางออกได้ยังไง      ปัญหาบางเรื่องถ้าสำหรับผู้ใหญ่มันก็อาจจะดูเล็กน้อย       แต่ถ้าสำหรับเด็กแล้วมันคงจะเป็นเรื่องใหญ่โตมาก      เพราะเด็กยังมีประสบการณ์น้อย      ความคิดก็ยังไม่ซับซ้อน   

        nai baang chôung khŏng Payu gôr mĕuan gan tîi kăo dtông jer gàb rêung dtàang dtàang mâak-maai           máe wâa wai dèk bàeb Payu mâi kuan tîi jà dtông jer rêung-ráai ráai mâak maai nák               dtàe mêua man leek-lîang mâi dâi kăo gôr dtông pàan gaan tót-sòrb bpai hâi dâi gaan-krîat mâi dâi chôui hâi à-rai dii khêun       gaan-moo-hŏo gàb rêung-ráai ráai tîi gèrd-khêun   yîng tam hâi pan-hăa  run-raeng bpai gan-yài gaan-wing-nĕe pan-hăa gôr mâi châi taang-gâe-bpan-hăa  tîi dii

image 8

        ในบางช่วงของพายุก็เหมือนกัน      ที่เขาต้องเจอกับเรื่องต่าง ๆ มากมาย     แม้ว่าวัยเด็กแบบพายุไม่ควรที่จะต้องเจอเรื่องร้าย ๆ มากมายนัก      แต่เมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้       เขาก็ต้องผ่านการทดสอบไปให้ได้       การเครียดไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น     การโมโหกับเรื่องร้าย ๆ ที่เกิดขึ้น  ยิ่งทำให้ปัญหารุนแรงไปกันใหญ่   การวิ่งหนีปัญหาก็ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดี

image 9

        mêua gèrd pan-hăa run-raeng mâak mâak     Payu mák-jà maa lâo hâi chăn fang          sùan mâak láew chăn jà tăam kăo wâa         láew Payu kít wâa jà tam yang-ngai          tâa chăn fang kwaam kít khŏng kăo láew      um!! man chái dâi ná                  chăn gôr jà hâi kăo long tam dtaam tîi kăo kít duu          dtàe tâa chăn fang láew    èr!!!   man mâi nâa jà bpen kwaam-kít-tîi-dii loei   chăn gôr jà bòk hâi kăo long chái wí-tee khŏng chăn duu

        เมื่อเกิดปัญหารุนแรงมาก ๆ        พายุมักจะมาเล่าให้ฉันฟัง      ส่วนมากแล้วฉันจะถามเขาว่า   แล้วพายุคิดว่าจะทำยังไง      ถ้าฉันฟังความคิดของเขาแล้ว   อืม !! มันใช้ได้นะ    ฉันก็จะให้เขาลองทำตามที่เขาคิดดู      แต่ถ้าฉันฟังแล้ว   เอ่อ !!  มันไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดีเลย   ฉันก็จะบอกให้เขาลองใช้วิธีของฉันดู      

        dtàe khun rúu măi       baang tee táng wí-tee khŏng Payu láe wí-tee khŏng chăn man mâi work loei        wí-tee khŏng rao táng kûu man gâe-khăi pan-hăa mâi dâi loei máe-dtàe-nói           tam yang-ngai dâi      châang-man thèh · dĭeow man gôr pàan bpai

แต่คุณรู้ไหม   บางทีทั้งวิธีของพายุและวิธีของฉันมันไม่เวิร์คเลย     วิธีของเราทั้งคู่มันแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยแม้แต่น้อย       ทำยังไงได้  ช่างมันเถอะ   เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

châang-man-tèrhlet it be , forget itช่างมันเถอะ  
dĭew man gôr pàan bpaiThis too shall passเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
bprà-sòb-gaanexperienceประสบการณ์
túk tor-rá-maan[to] suffer , [to] tortureทุกข์ทรมาน
phà-chern-nâaencounter, confrontเผชิญหน้า

Later, it will pass by.

Throughout our lives, we may encounter numerous bad or good situations. There may be some who are not able to let it go, while others will ultimately give up. There may also be some who will lose hope, while the rest will suffer in sorrow along with the problem. However, there is always someone who finds it easy to let the issue go.

If adults are the ones who gave rise to these problems, they will not take these problems seriously and will then decide to solve them at their own time. On the other hand, if children are the ones who encounter them, how will they be able to find a solution to the problem?

In the eyes of adults, they may regard some problems as small issues. Whereas, for a child, they may be very severe, as they only have little experience and still do not have complicated thoughts.

Since Payu has ever encountered numerous issues in his life, the children’s experiences above are reflected in some parts of Payu’s life. Even if Payu was in his childhood, he should not be faced with severe issues. However, if they cannot be avoided, he must take them as a test in life.

Whenever one faces stress, delving too deep in it does not help in any way to solve these issues. The more anger you harbour, the more serious the problem becomes. Also, running away from the problem is not the wisest way to solve it either.

Whenever a severe problem happens, Payu will always come to me. Most of the time, I will ask him for his thoughts on what he would do. After hearing his thoughts and if I were to think it is feasible, I will usually let him use his idea. However, if he told me a bad idea, I will then advise him to give my way a try instead.

But do you know? Both Payu’s and my way do not work at all, so the problem was not solved at all. Then, what should we do? Whatever, the problem will later pass on its own.