พระองค์ทรงเป็นศิลา You are my hiding place

lyrics You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You You are my hiding place (I will trust in You)
You always fill my heart (Let the weak say I am strong)
With songs of deliverance (In the strength of the Lord)
Whenever I am afraid
I will trust in You นักแต่งเพลง: Michael James Ledner เนื้อเพลง You Are My Hiding Place Bm            Em              A               D
พระองค์ทรงเป็นศิลา  ปกป้องรักษาข้าไว้ 
  G                   Em
ด้วยบทเพลงบรรเลงในใจ
       F#                             F#7      Bm
เมื่อยามที่ข้ามีโพยภัย ข้าวางใจพระองค์
  Em                A D                 G
*ข้าเชื่อและวางใจ  มั่นคงในพระองค์ 
       Em             F#        F#7
…ผู้ทรงเสริมเรี่ยวแรงให้แก่ข้า 
(จบ)
         F#7     Bm
ข้าวางใจพระองค์

ฮาเลลูยา Hallelujah

ข้ารักพระองค์หมดทั้งดวงใจ พระองค์ประทานความหวังในใจ

ข้าจะร้องสรรเสริญถวายแด่พระองค์ พระกรุณานำข้าผ่านพ้น

สิ่งเดิมเลยไป สิ่งใหม่ได้พบ จิตใจของข้าสรรเสริญว่า ฮาเลลูยา (4)

ข้ารู้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า   พระองค์เติมเต็มความรักพระคุณ

ข้าจะร้องสรรเสริญโมทนา  ขอบพระคุณโปรดนำข้าจากแดนความตาย

และประทานให้ข้าเป็นไท  บัดนี้ข้าร้องสรรเสริญว่าฮาเลลูยา

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

by กลอรี่ มิวสิค

Now I’ve heard there was a secret chord

That David played, and it pleased the Lord

But you don’t really care for music, do you?

It goes like this The fourth, the fifth The minor fall,

the major lift The baffled king composing

Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty and the moonlight overthrew you

She tied you To a kitchen chair She broke your throne,

and she cut your hair And from your lips she drew the Hallelujah

Baby I have been here before I know this room,

I’ve walked this floor I used to live alone before I knew you.

I’ve seen your flag on the marble arch

Love is not a victory march

It’s a cold and it’s a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah