dton-tîi Payu rian yùu chán mát-tá-yom 3      kăo bpen kon tîi khà-yăn rian dtàe prow-wâa kăo pêung maa rian tîi Singapore dâi sŏng bpii kwâa        láe tîi Singapore dtông rian wí-chaa dtàang dtàang  bpen paa-săa ang-grìt    sêung mâi ngâai săm-ràb Payu       kăo dtông chái kwaam pá-yaa-yaam yàang mâak

ตอนที่พายุเรียนอยู่ชั้นมัธยม 3  เขาเป็นคนที่ขยันเรียน  แต่เพราะว่าเขาเพิ่งมาเรียนที่สิงคโปร์ได้ 2 ปีกว่า  และที่สิงคโปร์ต้องเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ   ซึ่งไม่ง่ายสำหรับพายุ     เขาต้องใช้ความพยายามอย่างมาก   

kăo mâi-koei yùd rian          kăo khà-yăn tam gaan-bâan            àan năng-sŭu túk-wan    dton-nán túk-wan kăo norn dèuk mâak láe dtèun cháo gern bpai             chăn kít wâa kăo kong jà nèui gern bpai  prów kăo gòt-dan dtua aeng mâak gern bpai       kăo jeung rúu-sèuk nèui mâak        tór-táe láe mêua pŏn gaan-rian òog maa mâi dii yàang tîi kăo wăng wái           kăo gôr rúu-sèuk pìd-wăng mòt-wăng

     เขาไม่เคยหยุดเรียน   เขาขยันทำการบ้าน  อ่านหนังสือทุกวัน  ตอนนั้นทุกวันเขานอนดึกมากและตื่นเช้าเกินไป   ฉันคิดว่าเขาคงจะเหนื่อยเกินไป    เพราะเขากดดันตัวเองมากเกินไป    เขาจึงรู้สึกเหนื่อยมาก  ท้อแท้  และเมื่อผลการเรียนออกมาไม่ดีอย่างที่เขาหวังไว้     เขาก็รู้สึกผิดหวัง  หมดหวัง 

image 5

nai-tîi-sùd wan nèung         khà-nà-tîi chăn gam-lang yùu tîi rong-rian    chăn gam-lang jà rêam sŏrn                Payu tol maa hăa chăn dôui náam-sĭang tîi mâi-kôi dii        chăn rúu-sèuk gang-won mâak láe chăn gôr mii way-laa pûud gàb kăo mâi yé         kăo tăam chăn wâa     kăo gôr pá-yaa-yaam khà-yăn rian      àan năng-sŭu yé mâak      jam bòt-rian dâi túk-nâa láe túk-wí-chaa               dtàe way-laa tam khôr-sòrb tam-mai kăo tĕung tam mâi dâi rŭu tam dâi gôr mâi dii

ในที่สุดวันหนึ่ง  ขณะที่ฉันกำลังอยู่ที่โรงเรียน     ฉันกำลังจะเริ่มสอน   พายุโทรมาหาฉันด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยดี     ฉันรู้สึกกังวลมาก   และฉันก็มีเวลาพูดกับเขาไม่เยอะ    เขาถามฉันว่าเขาก็พยายามขยันเรียน   อ่านหนังสือเยอะมาก   จำบทเรียนได้ทุกหน้าและทุกวิชา   แต่เวลาทำข้อสอบทำไมเขาถึงทำไม่ได้    หรือทำได้ก็ไม่ดี

chăn bòrk kăo wâa túk-wan dtông à-tít-tăan khŏr prá-jâo hâi sà-dtì-bpan-yaa láew pá-yaa-yaam tam hâi dii-tîi-sùt      tâa nèui mâak mâi dtông tór        tam tâo tîi wăi gôr por        tam dâi kâe năi gôr kâe nán mâi dtông kít mâak

ฉันบอกเขาว่าทุกวันต้องอธิษฐานขอพระเจ้าให้สติปัญญา    แล้วพยายามทำให้ดีที่สุด    ถ้าเหนื่อยมาก ไม่ต้องท้อ ทำเท่าที่ไหวก็พอ    ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น    ไม่ต้องคิดมาก  

kwaam pá-yaa-yaamattemptความพยายาม
náam-sĭangtone (sound)น้ำเสียง
gòt dan dtua-aengbeat yourself up , pressure on ourselfกดดันตัวเอง
tór táediscourageท้อแท้

If you were to feel exhausted, you son’t have to feel discouraged and just do the best you can.

When Payu was in Secondary 3, he had been a hardworking student. However, since he just came to Singapore to study for over two years, he had to learn all the subjects in English. Hence, it had not been easy for Payu, but he continued to strive to do his best.

He never stopped studying and was always diligent in doing his homework, as well as read books every day. Day after day, he would sleep very late at night and wake up way too early the next morning. I often thought that he might be too tired because he placed too much pressure on himself. Whenever he received results that were not as good as he expected, he would feel exhausted, discouraged, disappointed and hopeless.

When I was in school one day, Payu suddenly called me and spoke to me dejectedly, as I was just about to start my lesson soon. No matter how worried I felt for him, I did not have much time that I could spare to talk to him.

Subsequently, Payu told me that he was not able to figure out why he would either not be able to answer the questions at all or not feel confident with his answers whenever he sat for his exams. Even if he would always study diligently, read countless books and could even remember all he had learnt from his lessons.

I then told him that he had to pray to God every day for wisdom and strive to do his best. If he were to feel exhausted, he should not feel discouraged and just do the best that he could, as there was no need for him to force himself to do beyond his capabilities.