1 11aad 1

wan níi bpen wan-jan . dton chów phŏm maa tum-ngan tîi office. phŏm mâi dâi gin khâow chów dtàe phŏm dèum gaa-fae gòrn tum-ngan. phŏm chôrb dèum gaa-fae ráwn sài cream mâi sài náam-taan . lăng jàrk dèum gaa-fae láew phŏm gôr rêam tum-ngan.

        wan níi ngan yûng mâak . phŏm dtông duu-lae lûuk-kháa jàrk lăai prà-têt. mii prà-têt Indonesia , prà-têt Malaysia , prà-têt Thai , prà-têt Hongkong , prà-têt jiin láe prà-têt Vietnam.

glâi jà tiâng láew. phŏm jà bpai gin khâow tii ráan glâi glâi office. lăng jàrk  gin khâow sèt láew . gòrn tum-ngan. phŏm gôr jà dèum gaa-fae. wan níi aa-gàrt ráwn mâak. phŏm koun jà dèum gaa-fae yen dii-kwàa . phŏm chôrb dèum gaa-fae mâak mâak krúb.

วันนี้เป็นวันจันทร์ ตอนเช้าผมมาทำงานที่ออฟฟิส ผมไม่ได้กินข้าวเช้า แต่ผมดื่มกาแฟก่อนทำงาน ผมชอบดื่มกาแฟร้อน ใส่ครีมและไม่ใส่น้ำตาล หลังจากดื่มกาแฟแล้ว  ผมก็เริ่มทำงาน วันนี้งานยุ่งมาก ผมต้องดูแลลูกค้าจากหลายประเทศ มีประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศฮ่องกง ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ใกล้จะเที่ยงแล้ว  ผมจะไปกินข้าวที่ร้านใกล้ ๆ office หลังจากกินข้าวเสร็จแล้ว ก่อนทำงาน  ผมก็จะดื่มกาแฟ  วันนี้อากาศร้อนมาก  ผมควรจะดื่มกาแฟเย็นดีกว่า ผมชอบดื่มกาแฟมาก ๆ ครับ

vocab

wan-jan Monday   tum-ngan working
gaa-fae coffee   dèum drink
náam-taan sugar   duu-lae take care , look after
lăng jàrk after   tiâng noon
rêam start   prà-têt country
lûuk-kháa customer   aa-gàrt weather
ráwn hot   yen cold , cool

Recommended Posts